Medlingshuset

Medlingshuset

Där det finns människor finns det oenigheter och meningsskiljaktigheter. Där det finns engagemang, energi och olikheter finns det konflikter. Det är naturligt och en del av vår vardag.

Medlingshuset hjälper företag och organisationer att hantera konflikter och samarbetsproblem samt etablera effektiva arbetsstrukturer och goda arbetskulturer på arbetsplatsen.

Medlingshuset ägs och drivs av Elisabet Ohlsson. Elisabet är jurist och beteendevetare samt utbildad och ackrediterad medlare vid CEDR i London.

Elisabet Ohlsson, Medlingshuset

Våra tjänster

Medling och konflikthantering

Medling. När ni vill fortsätta ha en relation, inte en konflikt.

Läs mer om medling och konflikthantering.

Teamutveckling

Det handlar inte om tur, eller sammansättning. Det handlar om rätt insatser.

Läs mer om teamutveckling.

Individuell ledarutveckling. Ditt stopp i depån

Att vara chef är många gånger som att köra Formel 1. Det är högt tempo, ständiga förändringar och höga förväntningar.

Läs mer om Individuell ledarutveckling.

Kommunikationsträning

Och alla kan kommunicera med alla. Egentligen. Men ibland känns det svårare än vanligt att få till det.

Läs mer om kommunikationsträning.