Om oss

Konstruktivt och respektfullt

Medlingshuset utgångspunkt är att människor är resursfyllda individer som i grunden har förmågan att hantera konflikter på ett för alla parter acceptabelt och hållbart sätt.

När hanteringen brister beror det på att parterna saknar kunskap, insikt, konstruktiva metoder eller mod. Medlingshuset vill bidra till att människor i större utsträckning lyfter oenigheter och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

Medlingshuset utgår från Blekinge och är verksamt i stora delar av Sverige. Medlingshuset ägs och drivs av Elisabet Ohlsson.

Elisabet Ohlsson

Elisabet har arbetat som affärsjurist i mer än tjugo år och har chefserfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Hon har gedigen erfarenhet och kunskap om förhandling och tvister, om vad som driver affärer och vad som krävs för ett hållbart ledarskap.

Som beteendevetare har Elisabet en bred och djup kunskap om människors och gruppers beteenden och samspel. Om enskilda individers tankar, känslor och reaktioner samt gruppers processer, utveckling och dynamik.

Elisabet är nu verksam som medlare, konsult och utbildare inom områdena ledarskaps- och grupputveckling, facilitering och processledning samt kommunikation och konflikthantering.

Bredd och djup i uppdragen

Elisabet arbetar med uppdrag inom såväl det privata näringslivet som inom offentliga sektorn.

Följande är exempel på företag och organisationer Elisabet arbetat med i olika former av uppdrag;
Affärsverken Karlskrona, Ahlsell, Almi Företagspartner, AstraZeneca, E.ON, Hyper Island, ICA, Karlskrona kommun, Kone, Landstinget Blekinge, Ledarna, Lunds kommun, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Gotland, Medac, NKT, Omsorgshuset, Olofströms kraft, Region Gotland, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Ronnebyhus, Ronneby kommun, Roxtec, Räddningstjänsten Blekinge, SEB, Skandia, Spendrups, Starka Betongelement, Strängbetong, SVEAB, Svenska kyrkan, Svedala kommun, Telenor och Unilever.

Elisabet förordnas även av domstolar som medlare i familjerättsmål.