Det där var inte rättvist!

Det där var inte rättvist!
13 mars 2020 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

Det känns direkt i magen när vi känner oss orättvist behandlade. Rättvisa är en av människans grundläggande värderingar. Upplever vi oss orättvist behandlade känner vi oss oförstådda, mindre värda, maktlösa och kanske till och med kränkta. Men vad är rättvisa egentligen?

Filosofiskt begrepp
Rättvisa är inte ett absolut utan ett filosofiskt begrepp som vi använder dagligen, till exempel inom juridik, religion och politik. Begreppet innebär att handlingar eller förhållanden i sig själva inte är rättvisa eller orättvisa, utan enbart i förhållande till en specifik underliggande norm eller princip. Vi skiljer här på fördelningsrättvisa och kompensatorisk rättvisa.

Fördelningsrättvisa
När vi är oense om hur något ska fördelas talar vi om distributiv rättvisa. Det kan handla om hur tillgångar, makt eller för den delen hur en påse godis ska fördelas. Olika rättviseteorier har olika svar på vad en rättvis fördelning är. En del menar att fördelningen ska ske efter prestation eller förtjänst, andra att olika behov ska styra, medan ytterligare andra utgår från att det mest rättvisa är att dela lika.

Kompensatorisk rättvisa
Kompensatorisk rättvisa eller retributiv rättvisa blickar bakåt på handlingar som genomförts och som anses bryta mot något gällande norm- eller regelsystem. Det mest tydliga exemplet är när en domstol utdömer ett straff som anses kompensera för en brottslig handling – i syfte att återupprätta en slags balans, rättvisa.

Rättvisa i vardagen
Mindre tydliga är nog våra egna rättvisetankar i vardagen – som vi är mer eller mindre medvetna om. När vi anser att någon bryter mot en moralisk eller social regel eller norm slår vårt kompensatoriska rättvisetänk till: ”när han gjorde på det sättet, är det inte mer än rätt att han ska göra så här” eller ”eftersom hon bar sig åt på det viset kan jag göra så här”. Även när vi anser oss orättvist behandlade – i stort som i smått – gör sig rättvisetankarna sig påminda: ” Varför har grannen så fin bil och inte jag – det är orättvist?” eller ”Hon borde diska idag – det är inte mer än rättvist – jag har ju tvättat och lagat mat.”

Hur tänker du kring rättvisa?
Vårt sätt att tänka kring rättvisa kan stjäla en hel del energi från oss i vardagen, och vi har mycket att vinna på att bli medvetna om våra tankar.

Så, hur fördelar vi godispåsen? Ska alla få lika? Ska den som är mest sugen få mer? Eller kanske den som jobbat flitigast? Vad händer om jag tar allt, måste jag då kompensera med lika mycket, eller mer?

Hur ser dina tankar kring rättvisa ut i din vardag?