Hälsa börjar med relationer

Hälsa börjar med relationer
19 mars 2022 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

Hälsa och lönsamhet hör ihop. Men det räcker inte med friskvårdsinsatser. Viktigast av allt för välmåendet är att främja relationerna på jobbet.

Frågan om vad arbetsgivare bör göra för människors hälsa diskuterades av en samling företagsledare och forskare i nätverket Consortium for Advancing Adult Learning & Development i Boston under hösten 2017.

En av deras slutsatser var att det finns starka kopplingar mellan medarbetares hälsa och lönsamhet. Men också att hälsoarbete ofta fokuserar på fysisk hälsa och träning medan det många gånger är mer effektivt – och nödvändigt – att se över hur människor beter sig mot varandra och hur relationerna ser ut på arbetsplatsen.