Kan digital kommunikation ge egenmakt?

Kan digital kommunikation ge egenmakt?
30 augusti 2022 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

Vi använder allt mer sociala verktyg på jobbet. En fördel med det är att det gynnar samarbete över traditionella, hierarkiska gränser.

Appar för meddelanden och för att dela och samarbeta i dokument vinner mark i det moderna arbetslivet. I en serie undersökningar från McKinsey svarade 55% att sociala verktyg var extremt mycket eller väldigt mycket integrerade i deras vardag på jobbet 2016, en stor ökning jämfört med 2012 när 26% svarade likadant.

Undersökningen kom också fram till att de digitala verktygen förändrar själva arbetet så att det fokuseras mer kring själva projekten än kring grupper eller roller. När medarbetare kommunicerar oftare med varandra tar de också fler egna initiativ till att organisera sig tillsammans med kollegor.

Det här verkar i sin tur gynna samverkan tvärs genom hierarkier och över gruppbaserade gränser i en organisation.