Medkänsla får oss att tänka bättre

Medkänsla får oss att tänka bättre
9 oktober 2022 Elisabet Ohlsson

När vi relaterar till andra människor blir vi inte bara mer öppna, dessutom tänker vi bättre.

Detta till skillnad mot när vi uppfattar att vi är i ett hotfullt läge. Antingen vi väljer att fly, fäkta eller spela döda så begränsar upplevelsen att vara under hot vår förmåga att tänka.
Hur ser du till att underlätta för hjärnan och tänkandet under en vanlig dag på jobbet?