Medling – att skapa utveckling ur en konflikt

Medling – att skapa utveckling ur en konflikt
8 maj 2020 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

Genom dialog kan en konflikt utvecklas till något konstruktivt. Medling sparar tid och pengar och är en beprövad metod för att kliva ur fastlåsta positioner och se nya möjligheter.

Konflikter möjliggör förändring

Överallt där det finns människor uppstår konflikter. Olösta konflikter på arbetsplatser är resurskrävande och stjäl energi. Men de kan även innehålla vägar till kreativitet och förändring. Relationer kan förstärkas och förnyas.

I grund och botten handlar konflikter om människors vilja. Viljan att uppnå något, tillgodose intressen och behov. I viljan ligger drivkraft, energi och kreativitet.

Lyckas vi hantera konflikter på ett konstruktivt sätt kan meningsskiljaktigheter och olikheter tas till vara och leda till något nytt.

Medling: frivillig dialog om lösningar

Medling är en dialogbaserad konflikthanteringsmetod som är:

  • Frivillig och parterna behåller kontrollen
  • Framtidsorienterad och lösningsfokuserad
  • Främjar samarbete

Medlaren: opartisk och icke-dömande

Medlaren är en opartisk tredje person som hjälper och bistår parterna i en konflikt med att gemensamt komma fram till acceptabla och hållbara lösningar. Medlaren dömer inte och avgör inte hur konflikten ska lösas.

Medlaren hjälper parterna att:

  • Kliva ur fastlåsta positioner och se nya perspektiv och möjligheter
  • Skapa utrymme för konstruktiv dialog
  • Etablera en effektiv process för problemlösning
  • Frivilligt och gemensamt komma fram till acceptabla och hållbara lösningar

Konflikter är inte bra eller dåliga i sig. Det viktiga är hur vi hanterar dem.