Självledarskap ger bästa arbetsklimatet

Självledarskap ger bästa arbetsklimatet
25 oktober 2020 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

På de mest uppskattade arbetsplatserna är självledarskap ett viktigt begrepp. Det kräver frihet inom tydliga ramar: och en vilja att känna sig själv.

Det framgår i en undersökning av Great Place to Work, som årligen utser Sveriges bästa arbetsplatser.

En förutsättning för självledarskap är att både medarbetare och ledare själva har en vilja att utvecklas och lyssna på både omgivningens feedback och sina egna drivkrafter. Som att ge sig själv utrymme för eftertänksamhet och reflektion mellan prestationstopparna.