Snällhet skapar framgång

Snällhet skapar framgång
15 september 2021 Elisabet Ohlsson
In På tapeten

På Google, känt för sina globala framgångar, frågade man sig vad som kännetecknar framgångsrika team. Svaret var: snällhet.

I fem år kartlade Google hundratals team på detaljnivå. Undersökningsledarna trodde att de skulle komma fram till att en viss personlighetstyp var vanligast i de mest framgångsrika teamen. Men till deras förvåning var det något annat som var nyckeln till framgång, nämligen snällhet.

De team som gjorde bäst ifrån sig kännetecknades av två slags beteenden:

  • Alla fick komma till tals.
  • Gruppens deltagare var uppmärksamma på hur de andra gruppmedlemmarna mådde.

Det faktum att alla kände sig lyssnade på och sedda gjorde inte bara att fler goda idéer togs till vara, utan det var en viktig förutsättning för att folk skulle trivas och kunna vara kreativa.