Våra förväntningar styr prestationen

Våra förväntningar styr prestationen
17 september 2023 Elisabet Ohlsson

Vad förväntar du dig av dina medarbetare – och av dig själv? Forskningen är entydig: våra förväntningar styr hur vi själva och människor runtom oss presterar.

Det här kallas Rosenthal-effekten efter ett experiment där en professor i psykologi vid University of California lät ett antal studenter testa hur råttor presterade i en labyrint. Före experimentet berättade han för studenterna att vissa råttor var smarta och andra dumma.

Den skillnaden var helt påhittad. Men råttorna som förväntades vara smarta presterade bättre, nästan dubbelt så bra som de påstått dumma råttorna. Rosenthal kom på att råttornas prestation hade att göra med hur råttorna blev bemötta av studenterna.

Så frågan är: vilka förväntningar ställer du på andra och på dig själv? Är det förväntningar som ökar prestationen – eller försämrar den?