Individuell ledarutveckling

Individuell ledarutveckling. Ditt stopp i depån

Att vara chef är många gånger som att köra Formel 1. Det är högt tempo, ständiga förändringar och höga förväntningar.

Likt Formel 1-föraren, är det viktigt att även du kör in i depån med jämna mellanrum. Skapar utrymme för eftertanke och reflektion, ser nya perspektiv och möjligheter, som du sen tar med dig ut på banan.

Chefscoachning, mentorskap och handledning

Tillsammans utformar vi ett program helt anpassat efter din specifika situation och dina aktuella utmaningar.

Det kan handla om såväl verksamhetsrelaterade som mer personliga frågor inom din yrkesroll och ditt ledarskap, exempelvis:

  • Hitta nya perspektiv och infallsvinklar kring aktuella utmaningar, lösningar och möjligheter
  • Arbeta fram, analysera och prioritera olika handlingsalternativ och tänkbara konsekvenser
  • Medvetandegöra och utforska dina drivkrafter, personliga mönster och förhållningssätt
  • Identifiera hur du kan agera och kommunicera för att ta tillvara mer av din egen och dina medarbetares potential, entusiasm och kreativitet
  • Praktisk träning inför extra svåra utmaningar, exempelvis förhandlingar, föredrag, svåra samtal

Vi arbetar i en strukturerad och målfokuserad dialogform. Vi varvar ett coachande förhållningssätt med strategisk rådgivning och praktisk handledning – allt efter dina behov och vår överenskommelse.

Ett vanligt upplägg är en serie individuella möten under en period på sex till tolv månader. Mötena är ostörda och konfidentiella, med fokus på dig, dina aktuella utmaningar och vad du vill uppnå. Mellan våra möten omsätter du nya insikter och färdigheter till konkret handling.