Medling och konflikthantering

Medling. När ni vill fortsätta ha en relation, inte en konflikt.

Alla verksamheter där det finns människor har utmaningar när det gäller samarbete, konflikter och tvister. Oavsett om de uppstår internt eller med samarbetspartners och leverantörer, slukar de energi, fokus och resurser. Ofta medför de höga, reella kostnader i slutänden.

Medling är en konstruktiv metod för konflikthantering som:

  • främjar relation och samarbete – särskild lämplig då parterna måste eller vill fortsätta ha en relation
  • är framtidsfokuserad – inte inriktad på det som varit, eller på vem som har rätt eller fel
  • är frivillig – och parterna behåller kontrollen

MEDLAREN är opartisk, dömer inte, samt hjälper parterna att:

  • Kliva ur fastlåsta positioner och se nya perspektiv och möjligheter
  • Skapa utrymme för konstruktiv dialog
  • Etablera en effektiv process för problemlösning
  • Frivilligt och gemensamt komma fram till acceptabla och hållbara lösningar

Läs mer om medling >>