Teamutveckling

Alla team kan bli effektiva. Alla.

Det handlar inte om tur, eller sammansättning. Det handlar om rätt insatser.

Grupper som blir effektiva genomgår fyra faser:

 1. tillhörighet och trygghet
 2. opposition och konflikt
 3. tillit och struktur
 4. arbete och produktivitet

Kanske har du varit med om det, och upplevt hur stark gruppen blir när den går från artighet och försiktighet, via opposition och konflikt, till tillit och struktur – där arbete och produktivitet står i centrum. Då vet du också hur kul det är att jobba i ett sådant team. Hur allt flyter. Hur tid och energi läggs på rätt saker.

Effektiv teamutveckling

När ni bestämmer er för att er grupp ska bli ett riktigt effektivt team, kommer vi systematiskt arbeta oss igenom ett antal huvudområden som bygger på Susan Wheelans gedigna forskning på området:

 • mål och roller
 • ledarskap
 • kommunikation och feedback
 • diskussion, beslutsfattande och planering
 • implementering och evaluering
 • normer och individuella skillnader
 • struktur
 • samarbete och konflikthantering

Ett vanligt upplägg är fyra heldagar, med ca fyra veckors mellanrum. Innan första tillfället genomför vi intervjuer med samtliga deltagare i gruppen. Sen gör vi en halvdags uppföljning fyra månader efter sista tillfället.